Camping Stanitzer, Stockenboi / Weissensee Kärnten Logo Logo Weissensee

 


  Tiráž / Podmínky

C O N T A C T

Máte nejaké po adavky, otázky nebo návrhy? Napište nám!


Adresa:

   Penzion Stanitzer
   A-9714 Stockenboi / Weissensee
   Tel. 04761/249

   E-mail: info@stanitzer.com


Majitel:

   Rodina Stanitzer


Web design:

   Franz Stanitzer
   A-9714 Stockenboi / Weissensee
   E-mail: info@stanitzer.com


DPH: ATU59384204Príslušné orgány:

  Wirtschaftskammer Kärnten,
      (Hospodárská komora Korutany),
  Bezirkshauptmannschaft Villach,
      (Okresní komise Villach),
  Finanzamt Villach
      (Danový úrad Villach)

Ochrana osobních údaju

Vaše data zpracováváme výlucne na základe právních predpisu.

Pro nás je velmi dule ité chránit a chránit všechny osobní údaje, které nám sverujete. Zde uvádíme, jak pou íváme a zpracováváme vaše osobní údaje.

1. Omezení úcelu, právní základ, doba skladování

Zpracováváme základní osobní údaje, jako je vaše jméno, datum narození, preferované kontaktní údaje (adresa, telefonní císlo, e-mailová adresa).

Potrebujeme shromá dené údaje
 
    pro po adované obchodní transakce
    (za splnení smlouvy, za souhlas, za úcetnictví)

    pro povinné oznámení orgánum
    (Danový úrad, registracní karta na obecním úrade)

V prípade potreby uchováváme tyto údaje po celou dobu trvání obchodního vztahu (od zahájení, do dokoncení smlouvy) a také v souladu se zákonnými po adavky na uchovávání a po adavky na dokumentaci.

2. Zabezpecení dat

Pou íváme technická a organizacní bezpecnostní opatrení k ochrane ulo ených osobních údaju pred náhodnou nebo zámernou manipulací, ztrátou nebo znicením a proti prístupu neoprávnených osob.

3. Vaše práva

Máte právo na informace o príslušných osobních údajích kdykoliv. Pokud neexistuje povinný zákon o skladování, máte právo tyto údaje vymazat a obrátit se na ne. Máte také právo opravit data.Omezení odpovednosti

Tyto stránky byly zpracovány s velkou peclivostí. Nicméne nemu eme zarucit presnost informací obsa ených v tomto dokumentu. Vylucujeme jakoukoliv odpovednost za škody vzniklé prímo nebo neprímo z pou ívání této webové stránky, pokud nejsou zalo eny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti zpusobené naší spolecností.


Hypertextové odkazy

Tato domovská stránka obsahuje hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy vám poskytujeme pouze jako indikaci dalších informací. Tyto stránky nekontrolujeme a nenese zodpovednost za jejich obsah. Rodina Stanitzer se proto oddeluje od prezentací a obsahu propojených webových stránek, které publikují nelegální obsah.

Pokud pou íváte fóra (kniha návštev atd.), Souhlasíte s tím, abyste se nedopustili porušení zákonných práv tretích stran nebo šírení nelegálních informací.


Ochrannými známkami

Ochranné známky nebyly obvykle oznaceny jako takové. Nicméne neexistence takové ochranné známky neznamená,  e se jedná o svobodné jméno ve smyslu práva ochranných známek.


Copyright

© Copyright 2000-2018 Rodina Stanitzer. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv zdvojení nebo další zpracování bez souhlasu dr itele (dr itelu) práv je neprípustné a trestné.Camping & Pension Stanitzer, A-9714 Stockenboi / Weissensee
Telefon: +43-4761-249
e-mail: info@stanitzer.com


Deutsch
English
Nederlands
Dansk
Français Italiano
Český
Slovenski Magyar

Vítejte   |    Kempování   |    Okolí   |     Itinerář   |    Otisk + Ochrana osobních údaju

Webgestaltung Franz Stanitzer
Webseite aktualisiert: April 2018